Regulamin bloga

Regulamin komentowania na blogu www.milozwierz.com

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy “Regulamin komentowania na blogu www.milozwierz.com”;
2. Blog, pod czym rozumiemy Blog www.milozwierz.com – blog internetowy z zamieszczonymi grafikami oraz utworami literackimi należącymi do autorki: Magdaleny Gałęzi.
3. Administrator bloga www.milozwierz.com, zwany dalej Administratorem – osoba zarządzająca blogiem, Magdalena Gałęzia, zamieszkała we Wrocławiu przy ulicy Lechitów 10A (51-426 Wrocław).
4. Wpis – każda nowa informacja pojawiająca się na blogu, opublikowana przez Administratora.

§ 2

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z bloga www.milozwierz.com.
2. Dostęp do Bloga oraz do komentarzy pod wpisami zamieszanymi na blogu jest dostępem nieograniczonym.
3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto.
4. Blog umożliwia w komentarzach pod wpisami prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Bloga treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na Blogu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
a) przekazów reklamowych
b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
7. Umieszczanie na stronach Bloga przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Administratora użytkowników, na określonych stronach Bloga.
8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Blogu w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
10. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Blogu rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin Administrator Bloga ma prawo blokować dostęp do komentarzy na blogu oraz usunięcia z grona użytkowników bloga.
12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Bloga, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: magdalena@milozwierz.com, lub listownie na adres: Magdalena Gałęzia, ul. Lechitów 10A, 51-426 Wrocław.
13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.milozwierz.com.
15. Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2018 r..

© Magdalena Gałęzia | 2018

NIP: 9591558878 | REGON: 021869820 | Polityka prywatności

Wykonanie strony: Małgorzata Skibińska

Top