Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jestem ja: Magdalena Gałęzia, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ARTMAGIA Magdalena Gałęzia, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lechitów 10a, 51-426 Wrocław, administrator bloga dostępnego pod adresem www.milozwierz.com

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Najlepszą drogą kontaktu będzie kontakt ze mną za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: magdalena@milozwierz.com. Możesz też napisać list polecony: Magdalena Gałęzia, ul. Lechitów 10A, 51-426 Wrocław, lub skontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem telefonu: +48 608 39 39 57.

Skąd mam Twoje dane?

Twoje dane otrzymałam od Ciebie w związku z wiadomością przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub/i subskrypcją bloga www.milozwierz.com. Jeśli chodzi o subskrypcję jest to wyłącznie adres e-mailowy, na który otrzymujesz subskrypcję bloga. Dane z formularza kontaktowego niezbędne będą do zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego produktu (co jest podstawą do przetwarzania danych), a przetwarzanie to będzie konieczne do zrealizowania umowy, a więc przetwarzanie danych odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem.

Uzyskane w ten sposób informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a jedynie do automatycznej wysyłki do Ciebie subskrypcji bloga www.milozwierz.com oraz do realizacji usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ARTMAGIĘ?

Dwoma celami przetwarzania Twoich danych jest realizacja zleconych przez Ciebie usług, oraz automatyczna wysyłka do Ciebie kolejnych blogowych wpisów na zasadzie subskrypcji, z której w każdej chwili możesz zrezygnować, żądając całkowitego usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym, art 17 ust. 1 RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeśli jesteś zwykłym czytelnikiem bloga www.milozwierz.com, administrator nie wymaga od Ciebie podawania żadnych danych osobowych. Firma wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, jedynie aby móc wysyłać do Ciebie subskrypcję bloga lub realizować zlecone przez Ciebie usługi. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mogła przysyłać Ci kolejnych, blogowych wpisów w ramach subskrypcji, ani zrealizować zleconych przez Ciebie usług,.
Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne i podlega Twojej pełnej kotroli.

Jakie masz uprawnienia wobec ARTMAGII w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, to jest:
* prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
*prawo ograniczenia przetwarzania danych,
*prawo do ich przenoszenia,
*prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
* a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykorzystać, gdy:

*W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

*W odniesieniu do żądania usunięcia danych:
♦Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę ARTMAGIA;
♦Cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
♦Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
♦Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
♦Dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub:
♦Dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

*W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
♦Zauważysz, że Twoje dane są w jakikolwiek sposób nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych;
♦Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
♦Twoje dane nie będą mi już niezbędne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
♦lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

*W odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
♦Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w administrowaniu Twoimi danymi osobowymi, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniam Twoje dane osobowe?

Nie udostępniam Twoich danych żadnemu podmiotowi. Twoje dane osobowe potrzebne są jedynie do wysyłki subskrypcji (co odbywa się w sposób automatyczny), oraz do realizacji usług zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi. Twoje dane nigdy nie będą używane przez firmę ARTMAGIA w celach marketingowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przechowywane przez okres kiedy aktywnie subskrybujesz bloga. Po tym okresie zostają one bezpowrotnie usunięte. Jeśli podałeś/aś dane w celu realizacji usługi, Twoje dane są przechowywane przez czas realizacji, a po sfinalizowaniu transakcji są bezpowrotnie usuwane. Firma ARTMAGIA nie przechowuje danych dłużej niż to konieczne dla realizacji usług. Firma ARTMAGIA nie zajmuje się magazynowaniem danych osobowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie. Twoje dane nie są przekazywane.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie. Twoje dane są wykorzystywane tylko w sposób wymieniony powyżej.

Ochrona:

Witryna internetowa www.milozwierz.com chroniona jest protokołem sieciowym SSL, a urządzenie, z którego prowadzę administrowanie blogiem posiada zainstalowany program antywirusowy klasy Business, chroniący przed atakami oraz złośliwym oprogramowaniem.

© Magdalena Gałęzia | 2018

NIP: 9591558878 | REGON: 021869820 | Polityka prywatności

Wykonanie strony: Małgorzata Skibińska

Top